Hvordan har de overlevende og etterlatte det i dag?

Tema: Ofrene

Eleven kan reflektere over hvordan ulike grupper av ofre har det i dag


Læringsmål 8-10. trinn

22. juli ble 8 mennesker drept av bomben i Regjeringskvartalet og 69 ble drept på Utøya. I tillegg til de drepte ble mange skadet fysisk og psykisk, i Oslo og på Utøya. For mange over­levende, etterlatte og berørte blir livet aldri det samme. De drepte og skadede kom fra hele Norge. Hver fjerde person som bodde i Norge i 2011 kjente noen som var direkte rammet.

Det varierer fra person til person hvordan det har gått i årene etter terrorangrepet. Samlingen av ressurser på denne siden har som hensikt å vise et mangfold i hvordan de overlevende og etterlatte har i det i dag.

Læringsmål 8-10. trinn:

Eleven kan reflektere over hvordan ulike grupper av ofre har det i dag

Relevante kompetansemål i norsk, samfunnsfag og matematikk

Ressurser og råd for lærere

Ressursene og rådene som ligger under læringsmålet “Eleven kan gjøre rede for hvem som ble rammet 22. juli» er også aktuelle i forbindelse med dette læringsmålet. I tillegg er følgende ressurser aktuelle:

  • UtøyastudienNKVTS sin undersøkelse av overlevende etter terrorangrepet på Utøya og foreldrene deres. De overlevende og foreldrene deres er intervjuet fire ganger  (etter 4-5 mnd, etter 14-15 mnd, etter ca 2,5 år, etter ca 8 år). Undersøkelsen forteller om terrorens fysiske og psykiske konsekvenser. På nettstedet presenteres studien skriftlig, gjennom filmsnutter og gjennom lenker til publiserte artikler

Ressurser og kilder for elever

Alle ressursene og kildene som ligger under målet “Eleven kan gjøre rede for hvem som ble rammet 22. Juli» er også aktuelle i forbindelse med dette målet. I tillegg er følgende ressurser aktuelle:

  • Livet etter 22. juli – Å få PTSD og bli frisk igjen  – 22. juli-senteret sin fordypningstekst skrevet av en overlevende fra 22. juli 2011 om det å få posttraumatisk stresslidelse, få hjelp og så bli bra igjen.   
  • Jenta fra Utøya – NRK sin dokumentarserie Overleverne omfatter en (29 minutter lang) episode om Ylva som ble skadet med overlevde terroren på Utøya. Hun forteller om sine opplevelser og erfaringer, og hvordan hun har opplevd posttraumatisk vekst
  • Om 22. juli Episode av NRK Supernytt fra januar 2020 som handler om 22. juli. Et av innslagene er et intervju med Ylva som overlevde angrepet på Utøya.
  • Sårene etter UtøyaNRK Brennpunkt dokumentar fra 2014 (58 minutter) om at midler som skulle gå til psyko-sosial oppfølging av ofrene etter 22. juli ikke ble brukt som de skulle.
  •  «En dag i juli» – Norsk kortfilm fra 2017. Sofia overlevde Utøya, men mistet kjæresten Eirik. Hun sliter med å finne motivasjon til studiene, dansen og å være sosial. Men en dag møter hun Leo på dansestudioet.
  • Arrene etter 22. juli 2011 – 22. juli-senteret sin oppgave om hvorvidt angrepene har endret noe, bør føre til endringer – og i så fall hvilke – med utgangspunkt i et sitat av Ina Libak om arrene hun har etter sårene hun fikk 22. Juli 2011
  • Ofrene for 22. juli-terroren – NDLA sin oppgave med fokus på Viljar Hanssen, som ble alvorlig skadet på Utøya. Oppgaven omfatter lenke til filmklipp om og med Viljar under rekonvalesens, og intervju om videre politisk engasjement.

Tilbake til alle temaer og læringsmål