Eurabia-teorien

Tema: Ivareta og videreutvikle demokratiet

Eleven kan reflektere over sammenhengen mellom konspirasjonsteorien om Eurabia og terroristens motiver for terrorangrepene 22. juli


Læringsmål 8-10. trinn

Relevante kompetansemål i norsk, samfunnsfag og KRLE

Ressurser og råd for lærere

Ressurser og kilder for elever

Alle ressursene og rådene knyttet til målet om at “elever kan forklare hva som kjennetegner en konspirasjonsteori” er også relevante for dette målet. – ikke minst passasjene fra 22. juli– NRK-serien. I tillegg er følgende ressurs aktuell: