Forebygge anti-demokratiske holdninger

Tema: Ivareta og videreutvikle demokratiet

Eleven kan utforske og presentere muligheter for å forebygge og motarbeide anti-demokratiske holdninger i samfunnet i dag


Læringsmål 8-10. trinn

Relevante kompetansemål i norsk, samfunnsfag, KRLE, naturfag, matematikk og engelsk

Ressurser og råd for lærere

 • Ivareta og videreutvikle demokratiettekst om forhold som er betydningsfulle for å beskytte og ivareta samfunnet som demokratisk, og for å videreutvikle demokratiet.
 • LNUs fem prinsipper for reell og meningsfull medvirkningLandsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner har utviklet fem prinsipper for som må ligge til grunn for ungdomsmedvirkning
 • Ungdomsengasjement – 22. juli-senteret sin fordypningstekst om politisk ungdomsengasjement i Norge etter 22. juli og hvilken rolle det spiller i ivaretakelsen av demokratiet.
 • Ytringsfrihet22. juli-senteret sin fordypningstekst om hva ytringsfrihet er, om ytringsfrihetens begrensninger og om ansvaret som følger med ytringsfriheten.

Ressurser og kilder for elever

 • Dokumentarer og reportasjer, særlig
  • Til Ungdommen (2012)Dokumentar laget av Kari Anne Moe. Filmen følger fire politisk engasjerte ungdommer fra fire ungdomspartier, inkludert AUF, gjennom to år. Filmopptakene er gjort fra sommeren 2009 til høsten 2011. Filmen handler ikke direkte om terrorangrepene 22. juli, men gir likevel et godt innblikk i hvordan det var å være engasjert og aktiv ungdomspolitiker både før og etter terroren.
 • Sprekker trollene virkelig? – NDLA sin tekst som drøfter hvorvidt det bør være rom for ekstreme ytringer i norske medier.
 • Demokrativerksted på Utøyaelever og lærere fra 9. og 10. klasse kan delta på demokratilæring på Utøya
 • På tide å stå opp å endre verden – En øvelse fra Det Europeiske Wergelandsenteret. Det å skape et demokratisk samfunn som er motstandsdyktig mot terror kan føles som en stor og vanskelig oppgave. Men små handlinger fra enkeltmennesker kan være viktige byggeklosser i demokratiet. Med utgangspunkt i diktet «Etter 22. juli» av Frode Grytten utforsker deltakerne i disse to øvelsene hva hver enkelt av oss kan gjøre for å endre verden.
 • Samleside av artikler om Cambridge Analytica-skandalen (NRK) – Selskapet samlet ulovlig inn personinformasjon gjennom Facebook. Algoritmer ble brukt til å danne personprofiler, som deretter ble misbrukt under presidentvalget i USA i 2016. Det er også lagd en dokumentar («The Great Hack») om skandalen.
 • Slik slurver forskere med statistikk (Forskning.no) – Artikkel som lister opp sju vanlige feilskjær blant forskere når de utfører statistiske undersøkelser i sitt arbeid. Kan brukes i matematikk-faget.
 • Misleading Graph (Wikipedia) – Artikkel om misledende grafer. Siden viser en del eksempler på feilrepresentasjon av statistikk som kan bli brukt til diskusjon om riktig bruk av grafiske fremstillinger av tallmateriale. På engelsk.
 • Power Station Europarådet sin øvelse hvor elevene gjennom samarbeid og gruppearbeid utforsker årsaker til vold og strategier for ikke-voldelig konfliktløsning. Instruksen til øvelsen er på engelsk.
 • Bør nettrollene sensureres? NDLA sin filmsnutt hvor en overlevende fra 22. juli intervjues, med oppgave om hvorvidt vi skal akseptere alle former for ytringer i nettaviser og sosiale medier, eller om det bør innføres strengere begrensninger.
 • Mer åpenhet og demokrati! – NDLA sin oppgave om hvordan vi best kan forebygge og motarbeide hendelser som 22. juli.
 • Hvordan påvirke politikk og samfunn? Dembra sin oppgave diskuterer demokratiske påvirkningskanaler som alternativ for voldelig engasjement.
 • Du må ikke sove – minstemme.no sin oppgave med diktanalyse av Arnulf Øverlands dikt.
 • Er demokratiet truet? – minstemme.no sin oppgave om trusler mot demokratiet og om muligheter for å forsvare demokratiet.
 • Demokrati – motgift mot ekstremisme?minstemme.no sin oppgave om hvorvidt demokrati kan bidra til å forebygge eksremisme
 • Demokrati (Raftostiftelsen) – Hva er et demokrati? Kan et samfunn bli demokratisk? Hva skal til for at et demokrati kan bestå? Kan et demokrati bli ferdig utviklet? Hva har demokrati med menneskerettigheter å gjøre? Er ytringsfrihet alltid en god ting? En undervisningspakke med ulike deler.
 • Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme – Aktive Fredsreiser sitt hefte i pdf-format med bakgrunnsinfo om radikalisering og voldelig ekstremisme, og forslag til klasseromsoppgave som lar elevene utforske demokratiske påvirkningskanaler.
 • Læringssti om mediebruk og statistikk NDLA sin læringssti kommer blant annet innom analyse, tolkning, bruk og misbruk av statistikk. Inneholder fagstoff, videoer og elevoppgaver. Kan brukes i matematikk-faget.
 • «Vi lever i en filterboble» – NDLA sin ressurs om hvordan algoritmene styrer hverdagen din. Hva dukker opp i Facebook-feeden din, og hvilke Google-treff blir du presentert for? Avanserte algoritmer styrer vår digitale hverdag og kan bidra til å understøtte våre holdninger. Inneholder en ni minutter lang video angående digitale filtre.