Tips om oppgaver til elever

Å undervise om 22. juli gir en mulighet til å jobbe med noe veldig viktig. I læreplanen står det at kunnskap om 22. juli skal inngå i opplæringen for at elevene skal «delta i og vidareutvikle demokratiet og førebyggje ekstreme haldningar, ekstreme handlingar og terrorisme.» Å forebygge ekstremisme og terrorisme er en stor oppgave å pålegge elevene, og det kan være en utfordring å formulere gode og meningsfulle oppgaver som motiverer til reelt samfunnsengasjement som strekker seg utover klasserommet.

For å tenke tydelig om oppgaveformuleringer, kan spørsmålskvadranten være nyttig (presentert bl.a. hos Morten Fastvold (2011) i Supplementsbok til Kritisk tenkning: Med eksempler og øvelser. Oslo: Gyldendal akademisk).

Spørsmålskvadranten kan være et godt redskap for å formulere varierte oppgaver, eller for å formulere flere oppgaver av samme slags, men med ulik vanskegrad. Kategoriseringen kan også deles med/presenteres for elever, slik at de selv kan være med på å formulere oppgaver av ulike slag – for seg selv eller hverandre.


Spørsmålskvadranten