Engelsk

Av Karoline Slåttum, lærer Fyrstikkalleen skole

Arbeid med det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap i engelskfaget handler om å bidra til å utvikle elevenes forståelse av at deres oppfatning av verden er kulturavhengig. Dette er også et av kjerneelementene i faget, i møte med engelskspråklige tekster får elevene kunnskap om og erfaring med språklig og kulturelt mangfold. Terrorangrepene 22. juli 2011 var blant annet et angrep på det flerkulturelle samfunnet, og for å ivareta og videreutvikle demokratiet trenger vi barn og unge med interkulturell kompetanse som er reflekterte og kritiske og som kan forebygge og motarbeide antidemokratiske tendenser i samfunnet.

Med utgangspunkt i 22. juli kan elevene blant annet øve seg på å lese, diskutere og videreformidle innhold fra ulike type tekster og vurdere hvor pålitelig kilden er. De kan også jobbe med å innlede, holde i gang og avslutte samtaler, uttrykke seg med flyt og sammenheng, stille spørsmål og følge opp innspill. De kan skrive ulike typer tekster om 22. juli og finne og bruke kilder på en kritisk og etterrettelig måte. Slik får de også øvd på alle de fire grunnleggende ferdighetene i faget.


Noen aktuelle ressurser