Høyreekstrem ideologi

Tema: Ivareta og videreutvikle demokratiet

Eleven kan gjøre rede for høyreekstreme forestillinger om samfunnet og drøfte hvordan forestillingene påvirker mennesker


Læringsmål 8-10. trinn

Relevante kompetansemål i norsk, samfunnsfag, KRLE, naturfag og matematikk

Ressurser og råd for lærere

 • Ivareta og videreutvikle demokratiet tekst om forhold som er betydningsfulle for å beskytte og ivareta samfunnet som demokratisk, og for å videreutvikle demokratiet.
 • En oversikt over ytre høyreSenter for ekstremismeforskning (C-REX) har laget en oversikt over spørsmål, begreper og fenomenter relatert til ytre høyre.
 • Høgreekstremismen og Internett – 22. juli-senteret sin fordypningstekst om høyreekstrem aktivitet på internett og mulige konsekvenser.
 • Veier inn i voldelig ekstremisme – og ut igjen – 22. juli-senteret sin fordypningstekst om ulike årsaker til at unge mennesker deltar i voldelig ekstremisme.
 • Ytringsfrihet – 22. juli-senteret sin fordypningstekst om hva ytringsfrihet er, om ytringsfrihetens begrensninger og om ansvaret som følger med ytringsfriheten.
 • Dembra.no – Nettsted med bakgrunnsstoff, pedagogiske refleksjoner og undervisningsmateriell for å jobbe mot utenforskap og hat i skolen. Blant annet kan tekstene om rasisme og andre uttrykk for gruppefiendtlighet være aktuelle

Ressurser og kilder for elever

De fleste ressursene til dette læringsmålet handler ikke eksplisitt om 22. juli, men er knyttet til 22. juli gjennom gjerningsmannens ideologi og motiv.

 • 22. juli – NRK-serie – I episode 1 (23.40–26.40) ser vi bloggeren Mads før, under og etter en presentasjon i Nederland der han legger frem konspirasjonsteorien om Eurabia – som om det er en realitet i Europa i 2011. En fortellerstemme presenterer konspirasjonsteorien/talen. I klippet ser man også at han får papirer fra en deltager på møtet, og at han blir stoppet i tollen med en korsfarer-pyntegjenstand. Videre i episode 1 (26.40–28.12) kommer bloggeren til Aftenpostens redaksjon for å få på trykk et innlegg med innvandrerkritisk statistikk. Akkurat på 27.06 får man se bildet av kilden til statistikken (eller det som presenteres som kilden, nemlig belgisk kriminalitetsstatistikk). Men bloggeren forteller at materialet også omfatter tall for Norge, Danmark og Sverige. Fra 37.50 ser man bloggeren lete etter innlegget sitt i avisen og bli skuffet fordi det er redigert og forkortet.
 • Islamofobi – Antirasistisk senter sin fagartikkel om islamofobi med drøftingsoppgaver
 • Høyreekstremisme i Norge i dag – Antirasistisk senter sin tekst om høyreekstremisme i Norge i dag.
 • Rasisme og diskriminering – Antirasistisk senter sin fagtekst og drøftingsoppgaver om rasisme og diskriminering.
 • Terrorisme på norsk – NUPI Skole sin fagtekst om mediedekning av terrorisme, informasjon om hvem som har stått bak terrorangrep i Europa og om høyreekstremisme i Norge, med tilhørende refleksjonsspørsmål.
 • Ekstremisme og terrorisme – FN-sambandet sin fagtekst om ekstremisme, terrorisme og radikalisering. Teksten tar spesielt for seg høyreekstremisme.
 • Ekstremisme og demokrati – 22. juli-senteret sin refleksjonsoppgave om hva ekstremisme er og hvordan samfunnet bør forholde seg til det.
 • Motifor terrorangrepene – 22. juli-senteret sin refleksjonsoppgave om ideologien bak terrorangrepene 22. juli 2011.
 • Lær av historien – Antirasistisk senter sine fagtekster og oppgaver om ulike historiske hendelser slik som apartheid, folkemordet i Rwanda, nazismen og undertrykking av norske samer.
 • Rasisme og andre uttrykk for gruppefiendtlighet – Dembra sine temasider med bakgrunnsinformasjon og undervisningsøkter om rasisme og gruppefiendtlighet
 • Gruppefiendtlighetens mekanismer – Dembra sine temasider med bakgrunnsinformasjon og undervisningsøkter om gruppefiendtlighet
 • Radikalisering og voldelig ekstremisme – Dembra sine temasider med bakgrunnsinformasjon og undervisningsøkter om radikalisering og voldelig ekstremisme.