Samfunnsberedskap

Tema: Ivareta og videreutvikle demokratiet

Eleven kan gjøre rede for hva samfunnsberedskap er og beskrive beredskapen før og etter 22. juli


Læringsmål 8-10. trinn

Pdf med relevante kompetansemål.

Samfunnsberedskap, eller bare beredskap, betyr at samfunnet er forberedt og har en plan for situasjoner som er uventede og alvorlige. Det kan for eksempel være at myndighetene har tenkt gjennom hvordan militæret og politiet kan forhindre naturkatastrofe, alvorlig smittsom sykdom eller terrorangrep.

Samfunnsberedskap er et viktig tema når vi snakker om terrorangrepet 22. juli, for hvordan kan myndighetene på best mulig måte passe på at alle er trygge i Norge?

Ressurser og råd for lærere

 • Ivareta og videreutvikle demokratiettekst om forhold som er betydningsfulle for å beskytte og ivareta samfunnet som demokratisk, og for å videreutvikle demokratiet.
 • Beredskap – Oversikt over og presentasjon av kilder knyttet til beredskap. Oversikten gjør rede for og gjengir hovedinnhold i kildene og sitater som kan egne seg som utgangspunkt for refleksjon, i tillegg til å oppgi lenker til kildene. Aktuelle kilder er
  • NOU2012:14 – 22. juli-kommisjonens rapport
  • Regjeringens nettside der det gjøres rede for oppfølging etter 22. juli
  • Riksrevisjonens undersøkelse 2015
  • Riksrevisjonens oppfølgingsundersøkelse 2016–17
  • Underveisrapportering om nærpolitireformen 2017
  • Evaluering av nærpolitireformen 2018
  • Sluttrapport fra prosjektet NEXUS (The next disaster – Collaboration, risk communication and action capacity after the 22/7 terror) 2017

Ressurser og kilder for elever

 • Digital tidslinje – Tidslinjen inneholder tekst, bilder, kart, Twitter-meldinger og tekstmeldinger som forteller om angrepene og redningsarbeidet
 • Beredskap – Oversikt over og presentasjon av kilder knyttet til beredskap. Oversikten gjør rede for og/eller gjengir hovedinnhold i kildene og sitater som kan egne seg som utgangspunkt for refleksjon, i tillegg til å oppgi lenker til kildene.
 • Konsekvensene etter 22. juli – NRK sin artikkel med oversikt over lovendringer og lignende som har kommet i kjølvannet av 22. juli.