Hvem ble rammet 22. juli?

Tema: Ofrene

Eleven kan gjøre rede for hvem som ble rammet 22. juli og hvorfor


Læringsmål 5-7. trinn

Relevante kompetansemål i norsk, samfunnsfag, KRLE og kunst og håndverk

Ressurser og råd for lærere

 • Ofrene – Kort tekst (ca. 550 ord) om ofrene – hvem angrepet var rettet mot, om hvordan ulike grupper er rammet, og hvordan det gikk med dem ca 7 år etter angrepene (undersøkelse fra 2018).
 • Råd og vurderinger for lærere
 • Vitner som historiefortellere – 22. juli-senterets fordypningstekst om vitner som kilder til kunnskap om historiske hendelser 
 • Samtaler med barn om vanskelige tema – 22. juli-senteret sin side med refleksjoner, råd og lenker til relevante ressurser om det å snakke med barn om terror, død og sorg  

Ressurser og kilder for elever 

 • Hva skjedde 22. juli 2011? – Tekst om angrepene og redningsarbeidet som kan leses av elever sammen med en voksen 
 • Historier om de vi mistet – 22. Juli-senterets sider der de som ble drept presenteres som de levende menneskene de var, av de som kjente dem best. Disse sidene er utformet i samarbeid med de etterlatte.
 • Digital tidslinje – Tidslinjen inneholder tekst, bilder, kart, Twitter-meldinger og tekstmeldinger som forteller om angrepene og redningsarbeidet 
 • Bilder fra 22. juli og dagene etterpåAktuelle bilder kan være bilder fra redningsaksjonene, fra rosetogene og minnemarkeringene.
 • Boka Det var en gang en sommer av Vidar Kvalshaug forteller om terroren 22. juli 2011 for barn. Følgende sider er særlig aktuelle i forbindelse med temaet Angrepene og redningsarbeidet: 
  • Du husker hvor du var 22. juli (s. 11–13) – Om bomben i regjeringskvartalet 
  • Du husker kanskje en sommer da alt var fint? (s.15–18) og Superhelter bruker ikke våpen. De redder barn (s. 19–26) – Om skytingen på Utøya 
  • Som i et rollespill (s. 27–31) – Om motivet for angrepene 
 • Om 22. juli  – Episode av NRK Supernytt fra januar 2020 som handler om 22. juli. Episoden inneholder bl.a. disse innslagene: Hva vet skoleelever om 22. juli? Dette skjedde den 22. juli 2011. Hva er terror? Intervju med Ylva som overlevde angrepet på Utøya.
 • Terrorangrepene i Norge 22. juli 2011 – Store Norske Leksikon sitt oppslag om angrepene. Oppslaget forteller om angrepene, gjerningsmannen, reaksjoner, 22. juli-kommisjonen, oppfølging av berørte og tilknyttet forskning og presenterer i tillegg en rekke lenker til andre aktuelle nettressurser. 
 • Aktiviteter for barn – 22. juli-senteret sin side med forslag til aktiviteter for barn. De øverste tre (Tegn en tegning, Skriv et brev, Fargelegg Picassotegninger) har en tilknytning til 22. juli.