Inkludering og fellesskap i kroppsøving

Av Annepetra Røkke Jenssen, Førstelektor Institutt for lærerutdanning NTNU

Etter 2., 4. og 7. trinn omfatter kompetansemålene i kroppsøving mål som fokuserer på samhandling og at elevene skal forstå og følge regler. Fra 4. til 10. trinn inngår det også å inkludere andre i lek og spill. I økende grad og aller tydeligst i kompetansemål etter 10. trinn, er det også et mål at elevene skal «anerkjenne ulikskap» og «inkludere alle, uavhengig av føresetnader». Disse kompetansemålene er relevante for arbeid med 22. juli og inkludering og bygging av fellesskap. Både lagspill og lek er egnede aktiviteter for å øve opp relevant kompetanse.

Konkrete tips og råd for inkludering og bygging av fellesskap i kroppsøving:Noen aktuelle ressurser