Bruke informasjon fra ulike kilder

Tema: Angrepene og redningsarbeidet

Eleven kan bruke informasjon om terrorangrepet og redningsarbeidet 22. juli fra ulike kilder og vurdere påliteligheten til informasjonen 


Læringsmål 5-7. trinn

Relevante kompetansemål i norsk, samfunnsfag, naturfag, matematikk og kunst og håndverk

Ressurser og råd for lærere

Alle ressursene og rådene som ligger under målet «Elevene kan gjøre rede for terrorangrepene og redningsarbeidet 22. juli i regjeringskvartalet og på Utøya» er også aktuelle i forbindelse med dette målet. I tillegg er følgende ressurser aktuelle: 

  • Vitner som historiefortellere  – 22. juli-senterets fordypningstekst om vitner som kilder til kunnskap om historiske hendelser
  • Tragediens bilder – 22. juli-senterets fordypningstekst om hvilke bilder som ble tatt, hvilke bilder som ble publisert, avisenes refleksjoner over hva de skulle publisere og hvilken kunnskap bildene gir som kilder.
  • Hvilke bilder så vi av 22. juli-terroren – Forskning.no sin presentasjon av Anne Hege Simonsens undersøkelser av billedmaterialet fra 22. juli. Hun fant bl.a. at det var mange bilder fra regjeringskvartalet og relativt få fra Utøya, og at billedmaterialet kunne deles i tre faser: «I den første må man forstå hva som har skjedd og dokumentere det. I den andre ser vi samhold og sorg, men også konflikt. I den tredje fasen forsøker samfunnet å lege sine sår.»
  • Lærerveiledning til Arbeidshefter fra Mediekompasset  – Lærerveiledninger til hefter om det å lage avis og å arbeide journalistisk. Ressursen er ikke knyttet til 22. juli, men aktuell for arbeid med å bruke og vurdere informasjon fra ulike kilder og å vurdere påliteligheten til informasjonen.

Ressurser og kilder for elever 

  • Alle ressursene og kildene som ligger under målet «Elevene kan gjøre rede for terrorangrepene og redningsarbeidet 22. juli i regjeringskvartalet og på Utøya» er også aktuelle i forbindelse med dette målet. I tillegg er følgende ressurser aktuelle:
  • Avis i skolen – Mediekompasset sine ressurser om å lage avis og arbeide journalistisk. Heftet inneholder bl.a. oppgaver om kilder, vinkling, bruk av bilder, ytringsfrihet og Vær Varsom-plakaten. Ressursen handler ikke om 22. juli, men kan være egnet for å jobbe med å bruke og vurdere informasjon fra ulike kilder.
  • Ressurs om Vær Varsom-plakaten – Skrivesenteret sin ressurs om å arbeide journalistisk i tråd med vær varsom-plakaten. Ressursen handler ikke om 22. juli, men kan være egnet for å jobbe med å bruke og vurdere informasjon fra ulike kilder.
  • Slik reagerer verden på det norske terrorsjokket – TV2 sin oversikt over internasjonale avisforsider fra 23. juli 2011
  • Oversikt fra ABC Nyheter – ABC Nyheter sin oversikt over internasjonale avisforsider fra 23. juli 2011
  • NRK sin Twitter-ressurs – NRK sin Twitter-ressurs der terrorangrepene 22. juli 2011 dokumenteres gjennom et utvalg av de 250.000 Twitter-meldingene som omtalte hendelsen i tidsrommet 22. juli til 25. juli.