Terrorangrepene 22. juli

Tema: Angrepene og redningsarbeidet

Eleven kan gjøre rede for terrorangrepene og redningsarbeidet 22. juli i regjeringskvartalet og på Utøya


Læringsmål 5.-7. trinn:

Relevante kompetansemål i norsk, samfunnsfag, KRLE, naturfag, matematikk og kunst og håndverk

Ressurser og råd for lærere

 • Angrepene og redningsarbeidet – Kort tekst (ca. 400 ord) som forteller om begge angrepene og de ulike etatenes redningsarbeid
 • Råd og vurderinger for lærere
 • Digital tidslinje og andre tidslinjer og kart – En oversikt over og presentasjon av tilgjengelige tidslinjer med fokus på 22. juli. En del av dem er en blanding av tidslinje og kart, og mange er interaktive. Flere inneholder lenker til lydfiler og filmsnutter – bl.a. opptak fra terrorangrepene. Oversikten inneholder lenker til tidslinjene som presenteres. 
 • Samtaler med barn om vanskelige tema 22. juli-senteret sin side med refleksjoner, råd og lenker til relevante ressurser om det å snakke med barn om terror, død og sorg  

Ressurser og kilder for elever

 • Hva skjedde 22. juli 2011? – Tekst om angrepene og redningsarbeidet som kan leses av elever sammen med en voksen 
 • Digital tidslinje – Tidslinjen inneholder tekst, bilder, kart, Twitter-meldinger og tekstmeldinger som forteller om angrepene og redningsarbeidet 
 • Boka Det var en gang en sommer av Vidar Kvalshaug forteller om terroren 22. juli 2011 for barn. Følgende sider er særlig aktuelle i forbindelse med temaet Angrepene og redningsarbeidet: 
  • Du husker hvor du var 22. juli (s. 11–13) – Om bomben i regjeringskvartalet 
  • Du husker kanskje en sommer da alt var fint? (s.15–18) og Superhelter bruker ikke våpen. De redder barn (s. 19–26) – Om skytingen på Utøya 
  • Som i et rollespill (s. 27–31) – Om motivet for angrepene 
 • Bilder fra 22. juli og dagene i etterkant – Et utvalg bilder som kan brukes i undervisning på alle trinn.
 • Om 22. juli  – Episode av NRK Supernytt fra januar 2020 som handler om 22. juli. Episoden inneholder bl.a. disse innslagene: Hva vet skoleelever om 22. juli? Dette skjedde den 22. juli 2011. Hva er terror? Intervju med Ylva som overlevde angrepet på Utøya.
 • Terrorangrepene i Norge 22. juli 2011 – Store Norske Leksikon sitt oppslag om angrepene. Oppslaget forteller om angrepene, gjerningsmannen, reaksjoner, 22. juli-kommisjonen, oppfølging av berørte og tilknyttet forskning og presenterer i tillegg en rekke lenker til andre aktuelle nettressurser. 
 • Aktiviteter for barn  – 22. juli-senteret sin side med forslag til aktiviteter for barn. De øverste tre (Tegn en tegning, Skriv et brev, Fargelegg Picassotegninger) har en tilknytning til 22. juli.