Samfunnsberedskap før og etter 22.juli

Tema: Ivareta og videreutvikle demokratiet

Eleven kan kjenne til hva samfunnsberedskap er og beskrive beredskapen før og etter 22.juli


Læringsmål 5-7. trinn

Relevante kompetansemål i norsk, samfunnsfag, naturfag og matematikk

Ressurser og råd for lærere 

 • Ivareta og videreutvikle demokratiet – tekst om forhold som er betydningsfulle for å beskytte og ivareta samfunnet som demokratisk, og for å videreutvikle demokratiet.
 • Undervisningsopplegg fra Demokrativerkstedet på Utøya – Ressurser og øvelser fra Det Europeiske Wergelandsenterets undervisningstilbud på Utøya
 • Beredskap – Oversikt over og presentasjon av kilder knyttet til beredskap. Oversikten gjør rede for og/eller gjengir hovedinnhold i kildene og sitater som kan egne seg som utgangspunkt for refleksjon, i tillegg til å oppgi lenker til kildene. Aktuelle kilder er
  • NOU2012:14 – 22. juli-kommisjonens rapport 
  • Regjeringens nettside der det gjøres rede for oppfølging etter 22. juli 
  • Riksrevisjonens undersøkelse 2015 
  • Riksrevisjonens oppfølgingsundersøkelse 2016–17 
  • Underveisrapportering om nærpolitireformen 2017 
  • Evaluering av nærpolitireformen 2018
  • Sluttrapport fra prosjektet NEXUS (The next disaster – Collaboration, risk communication and action capacity after the 22/7 terror) 2017 

Ressurser og kilder for elever 

 • Digital tidslinje– Tidslinjen inneholder tekst, bilder, kart, Twitter-meldinger og tekstmeldinger som forteller om angrepene og redningsarbeidet 
 • Beredskap – Oversikt over og presentasjon av kilder knyttet til beredskap. Oversikten gjør rede for og gjengir hovedinnhold i kildene og sitater som kan egne seg som utgangspunkt for refleksjon, i tillegg til å oppgi lenker til kildene. 
 • Konsekvensene etter 22. juli -­  Artikkel fra NRK med oversikt over lovendringer og lignende som har kommet i kjølvannet av 22. juli. 
 • Episode av NRK Supernytt: 22. juli 2011 (NRK) – I avsnitt 4 «Hva er terror?» forklarer PST hvordan de jobber for å forebygge terrorangrep (2020).