Musikk

Av Jan Sverre Knudsen, Professor ved Institutt for barnehagelærerutdanning OsloMet

I musikkfaget handler demokrati og medborgerskap om å forstå hvordan musikalske ytringer er uttrykk for tanker, holdninger og tilhørighet. Det handler om å møte andres musikkpreferanser og verdier som formidles gjennom musikk med forståelse og respekt, og om selv å skape eller formidle musikk som uttrykker religiøse eller politiske verdier. Elevene skal

  • kunne forholde seg kritisk til musikalske uttrykk
  • undersøke hvordan musikk knyttes til følelser, verdier, ideologi og politikk
  • delta i skaping og formidling av musikk knyttet til verdier

Etter terrorangrepene 22. juli fikk musikk en helt fremtredende plass, særlig i det tidlige sorg- og minnearbeidet. Både historiske norske sanger og nyskrevne sanger av populære grupper fikk i løpet av kort tid nasjonal (og fornyet) betydning og relevans. I musikkfaget kan elevene undersøke disse sangenes innhold og mottagelse i lys av samfunnsmessige forhold, og diskutere hvordan de selv knytter følelser og verdier til musikken. Arbeid med dette materialet kan inneholde lytting, samtale og egen framføring.

Terrorangrepet 22. juli viste også at musikk kan brukes til å inspirere eller legitimere terror, noe det også finnes eksempler på fra angrep andre steder. Elevene kan undersøke hvordan musikk kan knyttes til voldsutøvelse og drøfte etiske problemstillinger knyttet til dette.

Noen aktuelle ressurser