22. juli-rettsaken

Tema: Rettsprosessene

Eleven kan reflektere over 22. juli-rettsaken


Læringsmål 5-7. trinn

Relevante kompetansemål i norsk, samfunnsfag og KRLE

Ressurser og råd for lærere

 • Rettsprosessene – Kort tekst (ca. 1000 ord) om straffesaken mot terroristen (og klagesaken han anla mot staten) og erstatningssakene der berørte fikk voldsoffererstatning. Siden spørsmålet om tilregnelighet var så sentralt i straffesaken, og fortsatt er aktuelt med tanke på håndtering av hatprat og formidling av høyreekstrem ideologi, er dette forholdsvis grundig behandlet.
 • Motivene – Kort tekst (ca. 400 ord) om Breiviks motiv, både om forslagene til psykologiske forklaringer som ble presentert under rettssaken og redegjørelse for de motivene han selv presenterer i det dommen omtaler som «kompendiet». 
 • Rettsprosessene: kilder – Oversikt over og presentasjon av kilder knyttet til rettsprosessene, bl.a. en oversikt over innholdet i ulike deler av dommen, nyhetsoppslag rettet mot barn om straffesaken, forsvarerens bok om arbeidet med å ivareta rettsstaten gjennom jobben som forsvarer, NRKs sendinger fra rettssaken og Kristopher Schau og Åsne Seierstads publikasjoner fra rettssaken. Oversikten omfatter lenker til de ressursene som er digitalt tilgjengelige.
  • 22. juli-saken (Lovdata) – Oversikt over rettsavgjørelser i forbindelse med terroranslagene 22. juli 2011 mot regjeringskvartalet i Oslo og AUFs sommerleir på Utøya.  
 • Domstolene og det norske samfunnet – 22. juli-senteret sin fordypningstekst om domstolenes rolle som konfliktløser. Prinsipper som rettssikkerhet, uavhengighet, rettsstaten og domstolenes rolle etter 22. juli drøftes. 
 • Forvaring i 22. juli-saken – 22. juli-senteret sin fordypningstekst som gir innføring i hva det betyr at Anders Behring Breivik i 22. juli-saken ble dømt til forvaring. 
 • Menneskerettigheter – 22. juli-senteret sin fordypningstekst om hva menneskerettighetene er, hvem som har disse rettighetene, og hvem som har ansvar for at de oppfylles. 
 • Straff og utilregnelighet22. juli-senteret sin fordypningstekst med innføring i hva tilregnelighet i straffespørsmål er, og hvordan det vurderes. 
 • Verdier på prøve – 22. juli-senteret sin fordypningstekst, skrevet av Geir Lippestad, som var Breiviks forsvarer, om hvordan verdier som rettssikkerhet, menneskeverd og menneskerettigheter ble satt på prøve 22. juli, og om viktigheten av å forsvare disse. 

Ressurser og kilder for elever 

 • Rettsaken – Tekst om straffesaken mot terroristen som kan leses av elever sammen med en voksen
 • Hvorfor gjorde han det? – Tekst om Breiviks motiver for angrepene som kan leses av elever sammen med en voksen 
 • Relevante utdrag fra boken Det var en gang en sommer av Vidar Kvalshaug: 
  • Hvorfor smilte han i rettssaken? (s. 39-41) – Om rettssaken 
  • Kommer han noen gang ut av fengselet igjen? (s. 45 – 46) – Om straffen og forholdene i fengselet
 • Rettsprosessene: kilder  – Oversikt over og presentasjon av kilder knyttet til rettssakene. Særlig aktuelt knyttet til dette læringsmålet er nyhetsoppslag henvendt til barn og unge fra NRK Supernytt:
  • Straff i Norge (NRK Supernytt) – informasjonsvideo om hva straff er, formålet med å straffe noen og hvilke typer straff man kan få (2 min). 
  • 22. juli-rettssaken er slutt (NRK Supernytt) – nyhetsvideo om 22. juli-rettssaken, laget like etter at den var ferdig (2 min). 
 • Maktfordelingen: Forstå samspillet mellom statsmaktene (Stortinget) – Ressursside om maktfordelingsprinsippet, med refleksjonsoppgaver. Denne ressursen handler ikke om 22. juli. 
 • Grunnloven – Stortingets ressursside for 5.–7. trinn om Grunnloven kan brukes som utgangspunkt for diskusjon i klasserommet. Denne ressursen handler ikke om 22. juli. 
 • Rettssamfunnet (Justismuseet) – Et interaktivt spill om hvordan man kan gå frem for å få rettssystemets hjelp, som også gir kunnskap om norske domstoler. Denne ressursen handler ikke om 22. juli. 
 • Skoleside fra Norges Domstoler – Inneholder oppgaver, diskusjonstema og quizer om domstolene og rettssystemet. Denne ressursen handler ikke om 22. juli.