Forestillinger om antatte ansvarlige for terrorangrepet

Tema: Tidlige kulturelle uttrykk og offentlige samtaler

Eleven kan reflektere over forestillinger om antatte ansvarlige


Læringsmål 8-10. trinn

Relevante kompetansemål i norsk, samfunnsfag og KRLE

Ressurser og råd for lærere

Ressurser og kilder for elever

  • Digital tidslinjeomfatter twittermeldinger som viser mistanker om muslimske terrorister bak bomben i regjeringskvartalet
  • Oversikt over tidslinjer og kartHer er særlig NRK sin ressurs Terrortwitter aktuell
  • NRK-serie 22. juli: I episode 2, 16.55 (etter 16 min og 55 sekunder) er mistanken om at den/de som sto bak bomben i regjeringskvartalet var islamistiske terrorister illustrert idet en mann stiller seg i veien for renholderen Liiban som er på vei til Ullevål.
  • Karpe Diem – Påfugl – Sangteksten har referanser til 22. juli, blant annet i tredje vers. Der finner vi strofen «samma hva du tenkte timen etter at det smalt».
  • Utdrag fra 22. juli-kommisjonens rapport (NOU2012: 14) – under overskriften «Usikkerhet og utrygghet» (s. 22) behandler kommisjonen usikkerheten om hva som hadde skjedd og hvem som sto bak. Der står det bl.a. følgende om myndighetenes antakelser og om befolkningens respons. Se rapporten her.