Frykt for nye terrorangrep

Tema: Ivareta og viderutvikle demokratiet

Læringsmål 1-4. trinn:

Eleven kan samtale om eventuell frykt for fremtidige terrorangrep


Læringsmål 1-4

Relevante kompetansemål i norsk, samfunnsfag, KRLE og naturfag

Ressurser og råd for lærere

  • Ivareta og videreutvikle demokratiet – tekst om forhold som er betydningsfulle for å beskytte og ivareta samfunnet som demokratisk, og for å videreutvikle demokratiet.
  • Råd og vurderinger for lærere
  • Beredskap – Oversikt over og presentasjon av ressurser knyttet til beredskap. 22. juli-kommisjonens rapport pekte på svikt i beredskapen og løftet fram forhold som burde forbedres. Oversikten presenterer denne rapporten og andre rapporter som følger opp forhold som burde forbedres.

Ressurser og kilder for elever

  • Psykisk helse: Fantorangen – Redd Program fra NRK Skole om det å være redd, og hvordan det kan hjelpe å sette ord på følelsen av frykt. Programmet handler ikke om 22. juli, men er relevant i tilknytning til temaet frykt (for terror).
  • Picturing ways out of violenceEuroparådets tegneaktivitet som kan tilpasses og brukes som samtalestarter for samtaler om ikke-voldelig konfliktløsning. Instruks til øvelsen er på engelsk
  • Barn og psykisk helseRøde Kors sitt undervisningsopplegg om følelsene frykt, sinne og redsel. Laget for 5.-7. trinn, men kan brukes som utgangspunkt for samtaler med elever på lavere trinn