5-7. trinn

Sannsynligheten for at elever som går på mellomtrinnet allerede har en del kunnskap om terrorangrepene 22. juli 2011, er ganske stor. Kanskje har skolen allerede jobbet med temaet, og i så fall er det enklere for læreren å kartlegge forkunnskap før en setter i gang med planlegging.

Hvis terrorangrepene ikke har vært et tema tidligere i skoleløpet, vil elevene stille med relativt ulik erfaring og forkunnskap, men ofte vet de fleste mer enn de voksne tror.

Kunnskap om terrorangrepene er spesielt nevnt i læreplanen for samfunnsfag under det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap. Selv om 22. juli for de aller fleste voksne fortsatt oppleves som nært i tid, er terrorangrepene for barn en historisk hendelse som er sentral i moderne norsk historie, og som er et godt utgangspunkt for undervisning om demokratiske verdier og spilleregler.

Kanskje er noen lærere, foresatte og ledelsen ved skolen skeptisk til å snakke om terrorhandlingene 22. juli 2011 såpass tidlig i utdanningsløpet, fordi de tror det kan skremme barna. Forskningen er derimot entydig på at det er mye å vinne på å snakke med barn om terror (Se Huskelapper for lærere). Barn og ungdom utgjør en sårbar gruppe fordi de mangler kognitive ressurser og livserfaring for å gjøre hendelsen forståelig og håndterbar. Gjennom samtale med en trygg voksenperson kan barn oppleve å gå fra en negativ, skremmende følelse til en opplevelse av læring, forståelse og mening. Det er heller ikke sånn at alle barn opplever at det er skummelt å snakke om 22. juli.

Det er opp til skolen å avgjøre når det passer best å ta opp 22. juli. Læreren må bruke sin profesjonelle dømmekraft og samarbeide med kollegaer, ledelse ved skolen og foresatte for å finne en vei inn som passer for sine elever. Vi anbefaler å lese Aktuelle råd og vurderinger for lærere og håper at denne læringsressursen kan være til hjelp i planleggingen av undervisning om 22. juli.

samfunnsfag kan elevene gjennom å studere ulike tekster, bilder og snakke om ulike reaksjoner etter terrorangrepet utforske ulike sider av mangfold i Norge og reflektere over menneskers behov for å både være seg selv og å høre til fellesskapet. I naturfag kan de diskutere hvilke naturvitenskaplige kunnskaper og hvilke regler som trengs i et samfunn for å hindre at mennesker med onde hensikter får tilgang til farlige stoffer, biologisk materiale eller annet som kan brukes til å gjennomføre terrorangrep.

Fagtekst som kan leses sammen med en voksen (PDF):

Teksten er utviklet for 1-4. trinn, men kan også brukes på 5-7. trinn.


Noen aktuelle ressurser

Terrorangrepet 22. juli

Relevante kompetansemål i samfunnsfag, norsk, KRLE, naturfag, matematikk og kunst og håndverk.

Digital tidslinje

Digital tidslinje på norsk og engelsk som viser hendelsesforløpet 22. juli, med tidspunkter, bilder og tekstmeldinger.

Omtale av litteratur knyttet til 22. juli

Finn flere ressurser for å jobbe med 22. juli på ditt trinn og dine fag på hovedsiden.