5-7. trinn

Sannsynligheten for at elever som går på mellomtrinnet allerede har en del kunnskap om terrorangrepene 22. juli 2011, er ganske stor. Kanskje har skolen allerede jobbet med temaet, og i så fall er det enklere for læreren å kartlegge forkunnskap før en setter i gang med planlegging.

Hvis terrorangrepene ikke har vært et tema tidligere i skoleløpet, vil elevene stille med relativt ulik erfaring og forkunnskap, men ofte vet de fleste mer enn de voksne tror.

Kunnskap om terrorangrepene er spesielt nevnt i læreplanen for samfunnsfag under det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap. Selv om 22. juli for de aller fleste voksne fortsatt oppleves som nært i tid, er terrorangrepene for barn en historisk hendelse som er sentral i moderne norsk historie, og som er et godt utgangspunkt for undervisning om demokratiske verdier og spilleregler.

Kanskje er noen lærere, foresatte og ledelsen ved skolen skeptisk til å snakke om terrorhandlingene 22. juli 2011 såpass tidlig i utdanningsløpet, fordi de tror det kan skremme barna. Forskningen er derimot entydig på at det er mye å vinne på å snakke med barn om terror (Se Huskelapper for lærere). Barn og ungdom utgjør en sårbar gruppe fordi de mangler kognitive ressurser og livserfaring for å gjøre hendelsen forståelig og håndterbar. Gjennom samtale med en trygg voksenperson kan barn oppleve å gå fra en negativ, skremmende følelse til en opplevelse av læring, forståelse og mening. Det er heller ikke sånn at alle barn opplever at det er skummelt å snakke om 22. juli.

Det er opp til skolen å avgjøre når det passer best å ta opp 22. juli. Læreren må bruke sin profesjonelle dømmekraft og samarbeide med kollegaer, ledelse ved skolen og foresatte for å finne en vei inn som passer for sine elever. Vi anbefaler å lese Aktuelle råd og vurderinger for lærere og håper at denne læringsressursen kan være til hjelp i planleggingen av undervisning om 22. juli.

samfunnsfag kan elevene gjennom å studere ulike tekster, bilder og snakke om ulike reaksjoner etter terrorangrepet utforske ulike sider av mangfold i Norge og reflektere over menneskers behov for å både være seg selv og å høre til fellesskapet. I naturfag kan de diskutere hvilke naturvitenskaplige kunnskaper og hvilke regler som trengs i et samfunn for å hindre at mennesker med onde hensikter får tilgang til farlige stoffer, biologisk materiale eller annet som kan brukes til å gjennomføre terrorangrep.

Fagtekst som kan leses sammen med en voksen (PDF):

Teksten er utviklet for 1-4. trinn, men kan også brukes på 5-7. trinn.


Noen aktuelle ressurser

Finn flere ressurser for å jobbe med 22. juli på ditt trinn og dine fag på hovedsiden.