Frykt for terrorangrep

Tema: Ivareta og videreutvikle demokratiet

Eleven kan samtale om eventuell frykt for fremtidige terrorangrep


Læringsmål 5-7. trinn

Relevante kompetansemål i norsk, samfunnsfag, KRLE, matematikk, naturfag og engelsk

Ressurser og råd for lærere

Ressurser og kilder for elever 

  • Episode av NRK Supernytt: 22. juli 2011 (NRK) – I avsnitt 4 «Hva er terror?» forklarer PST hvordan de jobber for å forebygge terrorangrep (2020). 
  • Picturing ways out of violence – Europarådets tegneaktivitet som kan tilpasses og brukes som samtalestarter for samtaler om ikke-voldelig konfliktløsning. Instruksjonene til øvelsen er på engelsk 
  • Barn og psykisk helse – Røde Kors sitt undervisningsopplegg om følelsene frykt, sinne og redsel. Laget for 5.–7. trinn.
  • Minstemme.no kan du finne oppgaver om demokrati og deltakelse organisert etter trinn, tema og fag.