Frykt for terrorangrep

Tema: Ivareta og videreutvikle demokratiet

Eleven kan samtale om eventuell frykt for fremtidige terrorangrep


Læringsmål 8-10. trinn

Relevante kompetansemål i norsk, samfunnsfag, naturfag og matematikk

Ressurser og råd for lærere

Kilder og ressurser for elever

  • Terrorisme på norskNUPI Skole sin fagtekst om mediedekning av terrorisme, informasjon om hvem som har stått bak terrorangrep i Europa og om høyreekstremisme i Norge, med tilhørende refleksjonsspørsmål.
  • Picturing ways out of violenceEuroparådets tegneaktivitet som kan tilpasses og brukes som samtalestarter for samtaler om ikke-voldelig konfliktløsning. Instruksjonene til øvelsen er på engelsk.
  • Barn og psykisk helse Røde Kors sitt undervisningsopplegg om følelsene frykt, sinne og redsel. Laget for 5.–7. trinn, men kan brukes som utgangspunkt for samtaler med elever på lavere trinn.
  •  Å være sint på BreivikNRK Skole sitt klipp fra programmet Aktuelt hvor ulike personer diskuterer sinnet mange føler mot gjerningsmannen.