Rettssakene

Tema: Rettsprosessene

Eleven kan gjøre rede for og reflektere over rettssakene knyttet til gjerningsmannen


Læringsmål 8-10. trinn

Relevante kompetansemål i norsk, samfunnsfag og KRLE

Ressurser og råd for lærere

 • RettsprosesseneKort tekst (ca 1000 ord) om straffesaken mot terroristen (og klagesaken han anla mot staten) og erstatningssakene der berørte fikk voldsoffererstatning. Siden spørsmålet om tilregnelighet var så sentralt i straffesaken, og fortsatt er aktuelt med tanke på håndtering av hatprat og formidling av høyreekstrem ideologi, er dette forholdsvis grundig behandlet.
 • MotiveneKort tekst (ca 400 ord) om Breiviks motiv, både om forslagene til psykologiske forklaringer som ble presentert under rettssaken og redegjørelse for de motivene han selv presenterer i det dommen omtaler som «kompendiet»
 • Kilder knyttet til rettsprosesseneOversikt over og presentasjon av kilder knyttet til rettsprosessene, bl.a. en oversikt over innholdet i ulike deler av dommen, nyhetsoppslag rette mot barn om straffesaken, forsvarerens bok om arbeidet med å ivareta rettsstaten gjennom jobben som forsvarer, NRK’s sendinger fra rettssaken og Kristopher Schau og Åsne Seierstads publikasjoner fra rettssaken. Oversikten omfatter lenker til de ressursene som er digitalt tilgjengelige.
  • 22. juli-saken (Lovdata) – Oversikt over rettsavgjørelser i forbindelse med terroranslagene 22. juli 2011 mot Regjeringskvartalet i Oslo og AUFs sommerleir på Utøya. 
 • Domstolene og det norske samfunnet – 22. juli-senteret sin fordypningstekst om domstolenes rolle som konfliktløser. Prinsipper som rettssikkerhet, uavhengighet, rettsstaten og domstolenes rolle etter 22. Juli drøftes.
 • Forvaring i 22. juli-saken – 22. juli-senteret sin fordypningstekst som gir innføring i hva det betyr at Anders Behring Breivik i 22. juli-saken ble dømt til forvaring.
 • Menneskerettigheter – 22. juli-senteret sin fordypningstekst om hva menneskerettighetene er, hvem som har disse rettighetene og hvem som har ansvar for at de oppfylles.
 • Straff og utilregnelighet – 22. juli-senteret sin fordypningstekst med innføring i hva tilregnelighet i straffespørsmål er og hvordan det vurderes.
 • Verdier på prøve – 22. juli-senteret sin fordypningstekst, skrevet av Geir Lippestad, som var Breiviks forsvarer, om hvordan verdier slik som rettssikkerhet, menneskeverd og menneskerettigheter ble satt på prøve 22. juli og om viktigheten av å forsvare disse

Ressurser og kilder for elever

Noen av tekstene som er anbefalt for lærere (se over) kan også være aktuelle for elever. I tillegg kan følgende kilder og ressurser være aktuelle:

 • Kilder knyttet til rettsprosessene – Oversikt over og presentasjon av kilder knyttet til rettssakene. Særlig aktuelt knyttet til dette læringsmålet er:
  • Oversikt over og lenke til dommen mot Breivik fra Oslo tingrett
  • Nyhetsoppslag henvendt til barn og unge (i kildeoversikten)
 • Dokumentarer og intervjuer, reportasjer, filmer og serier om 22. juli – Oversikter over og presentasjon av kilder i form av levende bilder i ulike sjangre. Oversiktene inneholder lenker til de ressursene som er digitalt tilgjengelige. Følgende ressurser er særlig aktuelle for dette målet:
  • NRKs sendinger fra/om rettssaken
  • Fra Supernytt
 • 22. juli-rettssaken: Fakta (NRK) – Samleside med artikler om 22. juli-rettsaken
 • 22. juli-rettssaken: Rettsaktørene (NRK) – Samleside med informasjon om rettsaktørene under 22. juli-rettsaken
 • Bilder fra og i tilknytning til 22. juli – et utvalg bilder som kan brukes i undervisning på alle trinn. Et aktuelt bilde er oversiktsbildet fra rettssaken i 2012 med de ulike aktørene i rettssaken.
 • 22. juli i norsk rettshistorie (NRK Skole) – Klipp fra Dagsnytt Atten i 2012 hvor to journalister reflekterer over tiltalen mot Breivik i norsk rettshistorie.
 • 22. juli og rettsaken (22.-julisenteret) – Samleside med kilder og oppgaver
 • Oppgjør med terroristen (22. juli-senteret) – Refleksjonsoppgave om rettssaken mot Breivik.
 • Diskusjonstema (Norges Domstoler) – Temaer og tekster som kan diskuteres i klassen for å øke forståelsen for hvordan rettssystemet fungerer. To av temaene er «Viktigheten av en straffesak som oppgjør» og «Å forklare seg i retten» og her lenkes det til tekster om 22. juli-rettssaken.
 • Maktfordelingen: Forstå samspillet mellom statsmaktene (Stortinget) – Ressursside om maktfordelingsprinsippet, med refleksjonsoppgaver. Denne ressursen handler ikke om 22. juli
 • Rettssamfunnet (Justismuseet) – Et interaktivt spill om hvordan man kan gå frem for å få rettssystemets hjelp, som også gir kunnskap om norske domstoler. Denne ressursen handler ikke om 22. juli
 • Skole-side fra Norges Domstoler – Inneholder oppgaver, diskusjonstema og quizer om domstolene og rettssystemet. Denne ressursen handler ikke om 22. juli.