Erstatningssaker

Tema: Rettsprosessene

Eleven kan gjøre rede for og reflektere over erstatningssaker knyttet til ofrene


Læringsmål 8-10. trinn:

Relevante kompetansemål i norsk, samfunnsfag og KRLE

Ressurser og råd for lærere

 • RettsprosesseneKort tekst (ca. 1000 ord) om straffesaken mot terroristen (og klagesaken han anla mot staten) og erstatningssakene der berørte fikk voldsoffererstatning. Siden spørsmålet om tilregnelighet var så sentralt i straffesaken, og fortsatt er aktuelt med tanke på håndtering av hatprat og formidling av høyreekstrem ideologi, er dette forholdsvis grundig behandlet.
 • Motivene Kort tekst (ca. 400 ord) om Breiviks motiv, både om forslagene til psykologiske forklaringer som ble presentert under rettssaken, og redegjørelse for de motivene han selv presenterer i det dommen omtaler som «kompendiet».
 • OfreneKort tekst (ca. 550 ord) om ofrene – hvem angrepet var rettet mot, om hvordan ulike grupper er rammet, og hvordan det gikk med dem ca. 7 år etter angrepene (undersøkelse fra 2018).
 • Rettsprosessene: kilderOversikt over og presentasjon av kilder knyttet til rettsprosessene, bl.a. en oversikt over innholdet i ulike deler av dommen, nyhetsoppslag henvendt til barn/unge om straffesaken, forsvarerens bok om arbeidet med å ivareta rettsstaten gjennom jobben som forsvarer, NRKs sendinger fra rettssaken og Kristopher Schau og Åsne Seierstads publikasjoner fra rettssaken. Oversikten omfatter lenker til de ressursene som er digitalt tilgjengelige. Særlig aktuelt er omtalen av Rettsprosesser knyttet til ofrene. I omtalen av rapporten «Men hva er det egentlig ment for?». Voldsoffererstatning til de overlevende etter terrorangrepet på Utøya 22. juli 2011 gjengis blant annet utsagn fra overlevende som kan egne seg som utgangspunkt for refleksjon. Disse står også under «Ressurser og kilder for elever».

Ressurser og kilder for elever

 • Eksempler på sitater fra intervjuene som lå til grunn for rapporten Men hva er det egentlig ment for?». Voldsoffererstatning til de overlevende etter terrorangrepet på Utøya 22. juli 2011 som kan egne seg som utgangspunkt for refleksjon:
  •  «... det er ikke sånn at pengene tar den opplevelsen [terroren] bort eller de tapene som er lidd bort, men (…) det har kommet noe litt positivt ut av ettertiden, da» (s. 41 i rapporten)
  • “… jeg tror ikke jeg trengte den summen for å vite at (…) jeg fikk en anerkjennelse av det. Jeg har ikke noe (…) inntrykk av at det er noen som tenker at det ikke er en seriøs ting. Alle (…) jeg møter sier jo det (…) For altså, jeg vet hva jeg har opplevd. Verden vet hva jeg har opplevd. Altså, den pengesummen endrer ikke på det»
  • «Vi som var på Utøya, vi var der. Vi var målet (…). Folka som var rundt regjeringskvartalet, det er tilfeldige mennesker som ikke var … Han hadde dem ikke som et mål. De bare, noen gikk hjem fra jobb, noen var på vei til jobb, noen skulle bare innom der å se kanskje på VG … Noe sånt. Så jeg mener at de trengte mer den anerkjennelsen enn det jeg gjør» (s. 44–45)
  • «Det er rart å få penger for at andre har dødd. Ja, det er veldig vanskelig å tenke på faktisk»
  • «Men det var liksom folk som døde og ikke fikk noen ting også overlever man også får man 300 000»
  • «Burde jo vært han [terroristen] som skulle slite resten av livet for å betale ned dette her. Men det har han på en måte ikke mulighet til. Så dessverre må staten gjøre det» (s. 50)
 • Dokumentarer og intervjuer – oversikt over og presentasjon av et utvalg dokumentarer og intervjuer om 22. juli. Særlig aktuell for dette målet er:
 • Sårene etter Utøya (NRK Brennpunkt) – Dokumentar fra 2014 om at midler som skulle gå til psykososial oppfølging av ofrene etter 22. juli, ikke ble brukt som de skulle. (58 minutter)
 • Rettssamfunnet (Justismuseet) – Et interaktivt spill om hvordan man kan gå frem for å få rettssystemets hjelp, som også gir kunnskap om norske domstoler. Denne ressursen handler ikke om 22. juli.
 • Skoleside fra Norges Domstoler – Inneholder oppgaver, diskusjonstema og quizer om domstolene og rettssystemet. Denne ressursen handler ikke om 22. juli.