Angrepene og redningsarbeidet

Tema: Angrepene og redningsarbeidet

Eleven kan gjøre rede for terrorangrepene og redningsarbeidet 22. juli i regjeringskvartalet og på Utøya


Læringsmål 8-10. trinn

Relevante kompetansemål i norsk, samfunnsfag og matematikk

Ressurser og råd for lærere

 • Angrepene og redningsarbeidetKort tekst (ca. 400 ord) som forteller om begge angrepene og de ulike etatenes redningsarbeid
 • Råd og vurderinger for lærere
 • Digital tidslinje og andre tidslinjer og kartEn oversikt over og presentasjon av tilgjengelige tidslinjer med fokus på 22. juli. En del av dem er en blanding av tidslinje og kart, og mange er interaktive. Flere inneholder lenker til lydfiler og filmsnutter – bl.a. opptak fra terrorangrepene. Oversikten inneholder lenker til tidslinjene som presenteres.
 • Samtaler med barn om vanskelige tema22. juli-senteret sin side med refleksjoner, råd og lenker til relevante ressurser om det å snakke med barn om terror, død og sorg. 

Ressurser og kilder for elever

 • Digital tidslinje – Tidslinjen er en digital versjon av tidslinjen som henger i læringssenteret Hegnhuset på Utøya. Tidslinjen kan brukes på tavlen i klasserommet sammen med lærer. For de eldre elevene kan det også fungere fint at elevene får jobbe med tidslinjen på egne skjermer.
 • Andre tidslinjer og kartpresentasjon av et utvalg av andre tilgjengelige tidslinjer med fokus på 22. juli.
 • Bilder fra 22. juli og dagene i etterkant et utvalg bilder som kan brukes i undervisning på alle trinn
 • Terrorangrepet 22. juli 2011 –  22.juli-senteret sin fordypningstekst om angrepene. Teksten forteller også om rettssaken, dommen og om noen kulturelle uttrykk og offentlige samtaler i den første tiden etter angrepene.
 • Terrorangrepene i Norge 22. juli 2011Store Norske Leksikon sitt oppslag om angrepene. Oppslaget forteller om angrepene, gjerningsmannen, reaksjoner, 22. Juli-kommisjonen, oppfølging av berørte og tilknyttet forskning, og presenterer i tillegg en rekke lenker til andre aktuelle nettressurser.
 • Dokumentarer oversikt over og omtale av dokumentarer om 22. juli
 • Reportasjeroversikt over og omtale av reportasjer fra og om 22. juli
 • Filmer og serier oversikt over og omtale av filmer og serier om 22. juli
 • Min historie – personlige fortellinger fra og om 22. juli22. juli-senterets ressurs som presenterer noen av historiene til de som på ulike måter opplevde 22. juli 2011 på nært hold. Ressursen omfatter mange vitneberetninger – også skriftlige. Filmene har ingen aldersgrense, men 22. juli-senteret anbefaler dem ikke til barn under 14 år.
 • Terrorangrepene 22. juli22. juli-senteret sin presentasjon av den kunnskapen de ønsker elever har før de besøker senteret. Presentasjonen omfatter 12 (powerpoint) bilder og forteller både om angrepene, tidlig respons, rettssaken og gjerningsmannens motiv.
 • Fortellinger om 22. juli – arbeid med kilder 22. juli-senteret sin oppgave for å fremme historiebevissthet og kildebevissthet i forbindelse med 22. Juli. Oppgaven presenteres gjennom 31 (powerpoint) bilder med tekst og bilder av konkrete kilder. Oppgavene dreier seg om å reflektere over hva ulike kilder kan gi av kunnskap om 22. Juli.
 • Hva skal vi lære bort om 22. juli?22. juli-senteret sin ressurs som inviterer elever til å reflektere over hva det er viktig å lære bort om 22. Juli.
 • Angrep på demokratiet22. juli-senteret sin diskusjonsoppgave: På hvilken måte var terroraksjonen et angrep på demokratiet? Ressursen omfatter kontekst for spørsmålet og bilder