Medfølelse og samhold

Tema: Tidlige kulturelle uttrykk og offentlige samtaler

Eleven kan reflektere over den brede oppslutningen om medfølelse og samhold


Læringsmål 5-7. trinn

Relevante kompetansemål i norsk, samfunnsfag, KRLE, musikk og kunst og håndverk

Ressurser og råd for lærere

 • Tidlige kulturelle uttrykk og offentlige samtaler – Kort tekst (under 400 ord) som forteller om rosetog og andre minnemarkeringer, kulturelle uttrykk og offentlige samtaler gjennom det første året etter angrepene – frem til dommen i straffesaken 
 • Minnemarkeringer – Oversikt over og presentasjon av ressurser knyttet til minnemarkeringer, fra de første som ble holdt bare dager etter angrepene, til og med de som holdes årlig, og dokumenteres av NRK. Oversikten inneholder lenker til opptak av en del av minnemarkeringene/enkeltinnslag fra minnemarkeringene.
 • Minnemarkeringer i ulike religioner og livssyn etter terrorangrepene 22. juli 2011 – 22. juli-senteret sin fordypningstekst om religiøst mangfold og minnemarkeringer. 
 • Minnesteder – Oversikt over og presentasjon av ressurser knyttet til minnesteder, både de spontane som ble etablert allerede 22. juli 2011, og de permanente som er etablert eller er under arbeid. Oversikten inneholder redegjørelse for de spontane minnestedene og Hegnhuset (som ikke har egne nettsider), lenker til de minnestedene som har egne nettsider, og til en nettside som presenterer alle minnestedene som er etablert med utgangspunkt i de identiske minnemonumentene utformet av Nico Widerberg og gitt til kommuner som mistet noen av sine.
 • Spontane minnesteder – sorg i fellesskap – 22. juli-senterets fordypningstekst om de spontane minnestedene og den offentlige sorgen 
 • Minnemateriale – Oversikt over og presentasjon av minnemateriale, både det som finnes i Barn og unges minneprotokoller, og det som ble lagt ned på spontane minnesteder og senere arkivert av Riksarkivet. Oversikten inneholder både lenker til konkrete eksempler på ulike tema behandlet i minnematerialet og artikler som beskriver pedagogisk bruk av minnematerialet med elver på ulike trinn. Legg merke til artiklene som beskriver bruk av minnemateriale som læringsressurs på ulike trinn i grunnskolen:

Ressurser og kilder for elever 

 • Rosetogene – Tekst om rosetogene henvendt til elever

I tillegg kan elevene benytte de samme ressursene og kildene som anbefales for lærere ovenfor. Særlig aktuelle kilder og ressurser er fremhevet her:

 • Relevant utdrag fra boken Det var en gang en sommer av Vidar Kvalshaug: 
  • Et hav av roser (s. 43–44) – om rosetog og samhold
 • Minnemarkeringer – Oversikt over og presentasjon av ressurser knyttet til minnemarkeringer, fra de første som ble holdt bare dager etter angrepene, til og med de som holdes årlig, og dokumenteres av NRK.
  • Fra rosetoget på Rådhusplassen 25.7.2011: Kronprins Haakons tale
  • Rosetogene – Rosetog over hele landet: oppslag på Lokalhistoriewiki som viser forsider av tolv aviser fra hele landet som har bilder fra lokale rosetog på forsiden. Oppslaget omfatter også informasjon om rosetoget i Oslo, bl.a. er kronprinsens tale og statsminister Jens Stoltenbergs tale gjengitt skriftlig. 
 • Minnesteder – Oversikt over og presentasjon av ressurser knyttet til minnesteder, både de spontane som ble etablert allerede 22. juli 2011, og de permanente som er etablert eller er under arbeid. Oversikten inneholder lenker til de minnestedene som har egne nettsider, og til en nettside som presenterer alle minnestedene som er etablert med utgangspunkt i de identiske minnemonumentene utformet av Nico Widerberg og gitt til kommuner som miste noen av sine. 
  • Jernrosene ved Oslo domkirkeJernrosene er inspirert av rosehavet foran Oslo domkirke etter angrepene i 2011. Smeder fra hele verden har bidratt med ca. 900 roser i smijern.
 • Minnemateriale – Oversikt over og presentasjon av minnemateriale, både det som finnes i Barn og unges minneprotokoller, og det som ble lagt ned på spontane minnesteder og senere arkivert av Riksarkivet. Oversikten inneholder både lenker til konkrete eksempler på ulike tema behandlet i minnematerialet og artikler som beskriver pedagogisk bruk av minnematerialet med elever på ulike trinn. 
 • Bilder fra 22. juli og dagene etterpåAktuelle bilder kan være bilder fra rosetogene og mennesker som holder rundt hverandre, og bildet av Kongen og Dronningen i Oslo domkirke.
 • Verdier og minnemarkeringer – 22. juli-senteret sin refleksjonsoppgave med utgangspunkt i Gannestads tweet og spørsmål om hvilke verdier som ligger til grunn for formuleringen.