Medfølelse og samhold

Tema: Tidlige kulturelle uttrykk og offentlige samtaler

Eleven kan samtale om og reflektere over den brede oppslutningen om medfølelse og samhold


Læringsmål 1-4. trinn

Relevante kompetansemål i norsk, samfunnsfag, KRLE, naturfag, musikk og kunst og håndverk

Ressurser og råd for lærere

 • Tidlige kulturelle uttrykk og offentlige samtalerKort tekst (under 400 ord) som forteller om rosetog og andre minnemarkeringer, kulturelle uttrykk og offentlige samtaler gjennom det første året etter angrepene – fram til dommen i straffesaken
 • MinnemarkeringerOversikt over og presentasjon av ressurser knyttet til minnemarkeringer, fra de første som ble holdt bare dager etter angrepene, til og med de som holdes årlig, og dokumenteres av NRK. Oversikten inneholder lenker til opptak av en del av minnemarkeringene/enkeltinnslag fra minnemarkeringene
 • Minnesteder Oversikt over og presentasjon av ressurser knyttet til minnesteder, både de spontane som ble etablert allerede 22. juli 2011 og de permanente som er etablert, eller er under arbeid. Oversikten inneholder lenker til de minnestedene som har egne nettsider, og til en nettside som presenterer alle minnestedene som er etablert med utgangspunkt i de identiske minnemonumentene utformet av Nico Widerberg og gitt til kommuner som miste noen av sine.
 • MinnematerialeOversikt over og presentasjon av minnemateriale, både det som finnes i Barn og unges minneprotokoller og det som ble lagt ned på spontane minnesteder og arkivert av Riksarkivet. Oversikten inneholder både lenker til konkrete eksempler på ulike tema behandlet i minnematerialet og artikler som beskriver pedagogisk bruk av minnematerialet med elver på ulike trinn.

Ressurser og kilder for elever

 • RosetogeneTekst om rosetogene som kan leses av elever sammen med en voksen
 • Boka Det var en gang en sommer av Vidar Kvalshaug forteller om terroren 22. juli 2011 for barn. Følgende sider er særlig aktuelle i forbindelse med læringsmål om medfølelse og samhold:
  • Et hav av roser (s. 43-44) – om rosetog og samhold
 • Bilder fra 22. juli og dagene i etterkant – et utvalg bilder som kan brukes i undervisning på alle trinn. Aktuelle bilder kan være oversiktsbildet fra rosetogene, bildet av jenta foran det spontane minnestedet være aktuelt og at kongen og dronningen er lei seg.
 • Psykisk helse: Fantorangen – Lei seg – Program fra NRK Skole om det å være lei seg og om hvordan det kan hjelpe å sette ord på følelser. Programmet handler ikke om 22. juli, men er relevant i tilknytning til temaet sorg: rosetogene, minnemarkeringer, minnesteder og minnematerialet er eksempler på uttrykk for sorg – og samhold.
 • Aktiviteter for barn – 22. juli-senteret sin side med forslag til aktiviteter for barn. De øverste tre (Tegn en tegning, Skriv et brev, Fargelegg Picassotegninger) har en tilknytning til 22. juli.