Medfølelse og samhold

Tema: Tidlige kulturelle uttrykk og offentlige samtaler

Eleven kan reflektere over den brede oppslutningen om medfølelse og samhold


Læringsmål 8-10. trinn

Relevante kompetansemål i norsk, samfunnsfag, KRLE og musikk

Ressurser og råd for lærere

 • Tidlige kulturelle uttrykk og offentlige samtaler Kort tekst (under 400 ord) som forteller om rosetog og andre minnemarkeringer, kulturelle uttrykk og offentlige samtaler gjennom det første året etter angrepene – frem til dommen i straffesaken
 • MinnemarkeringerOversikt over og presentasjon av ressurser knyttet til minnemarkeringer, fra de første som ble holdt bare dager etter angrepene, til og med de som holdes årlig og dokumenteres av NRK. Oversikten inneholder lenker til opptak av en del av minnemarkeringene/enkeltinnslag fra minnemarkeringene
 • Minnesteder Oversikt over og presentasjon av ressurser knyttet til minnesteder, både de spontane som ble etablert allerede 22. juli 2011, og de permanente som er etablert eller er under arbeid. Oversikten inneholder redegjørelse for de spontane minnestedene og Hegnhuset (som ikke har egne nettsider), lenker til de minnestedene som har egne nettsider, og til en nettside som presenterer alle minnestedene som er etablert med utgangspunkt i de identiske minnemonumentene utformet av Nico Widerberg og gitt til kommuner som mistet noen av sine.
 • Minnemateriale Oversikt over og presentasjon av minnemateriale, både det som finnes i Barn og unges minneprotokoller, og det som ble lagt ned på spontane minnesteder og senere arkivert av Riksarkivet. Oversikten inneholder både lenker til konkrete eksempler på ulike tema behandlet i minnematerialet og artikler som beskriver pedagogisk bruk av minnematerialet med elver på ulike trinn. Legg merke til artiklene som beskriver bruk av minnemateriale som læringsressurs på ulike trinn i grunnskolen:

Ressurser og kilder for elever

I tillegg kan elevene benytte de samme ressursene og kildene som anbefales for lærere ovenfor. Særlig aktuelle kilder og ressurser er fremhevet her:

 • MinnemarkeringerOversikt over og presentasjon av ressurser knyttet til minnemarkeringer, fra de første som ble holdt bare dager etter angrepene, til og med de som holdes årlig og dokumenteres av NRK.
 • Minnesteder Oversikt over og presentasjon av ressurser knyttet til minnesteder, både de spontane som ble etablert allerede 22. juli 2011, og de permanente som er etablert eller er under arbeid. Oversikten inneholder lenker til de minnestedene som har egne nettsider, og til en nettside som presenterer alle minnestedene som er etablert med utgangspunkt i de identiske minnemonumentene utformet av Nico Widerberg og gitt til kommuner som mistet noen av sine.
 • MinnematerialeOversikt over og presentasjon av minnemateriale, både det som finnes i Barn og unges minneprotokoller, og det som ble lagt ned på spontane minnesteder og senere arkivert av Riksarkivet. Oversikten inneholder både lenker til konkrete eksempler på ulike tema  Tematisk organiserte lenker til konkrete eksempler fra minnematerialet (i Kilder og verktøy under minnematerialet) behandlet i minnematerialet og artikler som beskriver pedagogisk bruk av minnematerialet med elver på ulike trinn.
 • Kondolanseprotokoll fra statsledere
 • Dokumentarer og intervjuer, reportasjer, filmer og serier om 22. juli – Oversikter over og presentasjon av kilder i form av levende bilder i ulike sjangre. Oversiktene inneholder lenker til de ressursene som er digitalt tilgjengelige. Følgende ressurser er særlig aktuelle for dette målet:
  • CNN-intervju med Stine Renate HåheimHun var på Utøya, så kjæresten bli drept, men overlevde selv. I intervjuet med CNN gjentar hun innholdet i Twitter-meldingen fra Helle Gannestad.
  • Å være sint på Breivik – NRK Skole sitt utdrag fra programmet Aktuelt hvor ulike personer diskuterer sinnet mange føler mot gjerningsmannen.
  • Verdier og minnemarkeringer – 22. juli-senteret sin refleksjonsoppgave med utgangspunkt i Gannestads tweet og spørsmål om hvilke verdier som ligger til grunn for formuleringen.